גיל-גולה ייעוץ שינה לתאומים ועוד

כניסה למערכת הניהול

Quote

מצליחנים משווים את הישגיהם למטרותיהם,
מפסידנים משווים את כישלונותיהם לכישלונות של אחרים

~ נידו קוביין ~
Next